Od kilku lat trwa współpraca pomiędzy ZSP 1 a PSP 7 z Oddziałami Integracyjnymi, której  celem był kontakt pomiędzy klasą integracyjną a klasami mundurowymi naszej szkoły. Pierwszą klasą zaangażowaną w ten projekt ze strony ZSP1 była klasa wojskowa, która w czerwcu tego roku zdała maturę. Równocześnie klasa integracyjna rozpoczęła kolejny etap swojej nauki w 4 klasie. Jesienią tego roku pałeczkę przejęły uczennice klasy Ic LO – policyjnej. Okazją do poznania się i pierwszej wspólnej zabawy były Andrzejki. Dzieci dowiedziały się skąd wziął się zwyczaj wróżb andrzejkowych oraz wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami wróżyły sobie. Nasi gospodarze przyjęli nas bardzo ciepło i  serdecznie. Czas przeznaczony na wspólna zabawę upłynął zdecydowanie zbyt szybko ale mamy nadzieję że znowu spotkamy się razem.

Opiekunem uczniów ZSP 1 jest jak zwykle pani Beata tracz,która już teraz zapowiada, kolejne wspólne przedsięwzięcia.

W dniu 4 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W szeregi akademii wstąpili chętni uczniowie dwóch stalowowolskich szkół: ZSP1 oraz LO im. KEN. Inauguracji w ZSP1 dokonał rektor uczelni prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, który serdecznie powitał swoich nowych studentów. Wśród zaproszonych gości byli  również: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przedstawiciele stalowowolskich służb mundurowych (policji, straży pożarnej) oraz wojska.

Dla uczestników inauguracji  działalności PMAPiB przygotowana została dodatkowa atrakcja. Zaprezentowane zostały dwa niezwykle ciekawe wykłady, przygotowane w ramach XIV Sesji Historycznej, corocznie organizowanej w ZSP1. Pierwszy z wykładów „Historia szablą pisana” zaprezentował Grzegorz Sztal. Wykład ten poświęcony został historii szabli. Uczestnicy mieli możliwość usłyszeć o początkach szabli, jej rodzajach i wykorzystaniu na polu bitwy. Dodatkowo zaprezentowana została kolekcja pana Grzegorza w której znajduje się ponad 40 sztuk szabli. Przy okazji wykładu Grzegorz Sztal uhonorowany został odznaką Pro Patria, która przyznawana jest osobom zasłużonym  dla naszej szkoły.

Drugi z wykładów przygotowany został przez przedstawicieli Roztoczańskiej Konnej Służby Ochrony Przyrody i omawiał tradycje kawaleryjskie. Przedstawiono historię zawodów kawaleryjskich (przegląd mundurowy, skoki, strzelanie, władanie lancą itp.). Niewątpliwie atrakcją był film z fragmentami tego typu zawodów.

W dniu 06.04.2016r. odbył się finał „Konkursu o samorządzie i powiecie stalowowolskim”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a zorganizowany został przez stalowowolską filię Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Przedsięwzięciu patronował starosta Janusz Zarzeczny.

Pierwszy etap konkursu miał miejsce w poszczególnych szkołach gdzie uczniowie rozwiązywali test złożony z 40 pytań. W naszej szkole najwięcej punktów uzyskali w nim Filip Strojek z 3ab TM i Sylwia Tofil z 3d LO. Tak więc to oni reprezentowali naszą szkołę
w kolejnym etapie konkursu.

Drugi etap konkursu miał miejsce 8.04 i rozpoczął się testem złożonym z 20 pytań. Pisało go łącznie 15 uczestników. Po jego ocenie do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy udzielali ustnie odpowiedzi na pytania dotyczące samorządu terytorialnego, historii powiatu oraz działalności bieżącej powiatu. Zarówno Sylwia jak i Filip znaleźli się w finałowej10-tce.

Gratulacje dla Sylwii i Filipa!

Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN przygotowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast wolontariusze rozdawali papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile.

Również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w tym roku wziął udział w tej akcji. Inicjatorem jej była pani Beata Tracz – nauczyciel bibliotekarz ZSP1. Uczennice klasy I e LO pod jej opieką przygotowały 500 papierowych żonkili. W dniu 20 kwietnia przez szkolny radiowęzeł uczniowie całej szkoły zaznajomieni zostali z tą inicjatywą, a wolontariuszki rozdały żonkile. W tym samym dniu uczniowie klasy 2 d LO wzięli udział w prelekcji filmu „ Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Prelekcję poprzedził krótki wykład nauczyciela historii B. Belcarza. Dodatkowo w szkolnej bibliotece przygotowana została wystawa książek poświęconych tematyce getta warszawskiego i powstania w getcie.

 

W dniu 16.03.2016 uczniowie klasy I b LO pod opieką pana Piotra Gorczycy i pani Beaty Tracz uczestniczyli w warsztatach dotyczących prawa autorskiego. Warsztaty zorganizowane zostały przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Spotkanie prowadzili: Pan Marcin Kotyła z działu prawniczego oraz Pani Magdalena Nawrocka z działu edukacyjnego Fundacji Legalna Kultura.

Pierwsza część spotkania przeznaczona była dla nauczycieli i bibliotekarzy i poświęcona była zagadnieniu przestrzegania prawa autorskiego w nauczaniu i pracy szkoły. Omówiono pojęcia takie jak: prawo autorskie, prawo majątkowe, wolne licencje, prawo cytatu. Przedstawiono Bazę Legalnych Żródeł http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla, miejsce gdzie prezentowane są serwisy, które udostępniają zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców.

Uczniowie dowiedzieli się co można pobierać i udostępniać w sieci, kiedy praca pisemna stanowi przywłaszczenie, a kiedy jest inspiracją, czym jest plagiat, cytat, czy zawsze należy podać autora i podać źródło pobrania.