W dniu 4 listopada miało miejsce rozstrzygnięcie dwóch konkursów przygotowanych przez szkolną bibliotekę.
Pierwszy konkurs, to konkurs literacki. Uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie stworzyć, krótką wypowiedź pisemną „Biblioteka z moich marzeń”. Na ten konkurs wpłynęło 14 prac. Oceny prac dokonali nauczyciele poloniści razem z nauczycielami bibliotekarzami.

I miejsce – Piotr Bieleń
II miejsce – Liwia Lenart
III miejsce – Joanna Baran
Wyróżnienie – Jan Kotłowski
Wyróżnienie – Michał Drozd

Drugim konkursem był konkurs plastyczny. Stworzone prace miały za zadanie reklamować czytelnictwo lub bibliotekę. Na ten konkurs wpłynęły 4 prace.
W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęła Natalia Bis.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w naszych konkursach i serdecznie zapraszamy do kolejnych.

 

 

Na przełomie września i października w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Historyczny „Żołnierze Sikorskiego – polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Ludzie – sprzęt – wydarzenia”.

Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły i składał się z 2 etapów. I etap odbył się 29 września i wzięło w nim udział 15 grup 2 osobowych. Miłą niespodzianką było zgłoszenie się i przystąpienie do konkursu kilku uczniów klas pierwszych. Uczniowie mieli do rozwiązania test. Do II etapu zakwalifikowało się 7 grup: 

  • Marcin Krawczyk, Filip Sudoł III ad T – 12 pkt
  • Jakub Krasoń, Kamil Stępień I abp TM – 12 pkt
  • Joanna Szot, Michał Drozd II c LO – 11 pkt
  • Marek Urbański, Wiktoria Kościelna II abc TM – 10 pkt
  • Michał Powęska, Bartłomiej Drabek I abg TM – 10 pkt
  • Kamila Waliłko, Martyna Małachowska 2b LO – 10 pkt
  • Kacper Ostrowski, Filip Pandel 1ap LO/ 1ab TM – 10 pkt

II etap miał miejsce 10 października. Wzięło w nim udział 5 zespołów dwuosobowych. Na tym etapie poszczególne zespoły losowały pytania, które różniły się poziomem trudności. Można było wybrać pytanie za 1 pkt, za 2 pkt lub za 3 pkt. Jeśli zespół, który wylosował pytanie nie znał na nie odpowiedzi, pytanie mógł przejąć konkurencyjny chętny zespół. Jednak dla zwiększenia emocji, w myśl regulaminu, jeśli źle odpowiedział na pytanie punkty były mu odejmowane. Zdecydowanie wpłynęło to na emocje w czasie konkursu. Uczestnicy
z zaangażowaniem obliczali ile mają punktów i czy warto ryzykować.

Po 5 rundach pytań podliczono punktacje, która przedstawia się następująco:

I miejsce: Marek Urbański, Wiktoria Kościelna, klasa IIc LO -18 pkt

II miejsce: Kamila Waliłko, Martyna Małachowska, klasa II abc TM – 16 pkt

III miejsce: Joanna Szot, Michał Drozd, klasa II c LO – 13 pkt

Michał Powęska, Bartłomiej Drabek, klasa II abc TM – 10 pkt

Kacper Ostrowski, Daniel Zieliński, klasa 1 abp TM, 2c LO – 10 pkt

 

Cieszymy się, że konkurs cieszył się takim zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Obiecujemy, że będziemy organizować go częściej, z różnych okresów historycznych, tak aby każdy znalazł w nim coś dla siebie.

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który przypada w październiku biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki „Biblioteka z moich marzeń”

 

Wymagania konkursowe:

·        Praca powinna mieć postać wydruku A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 13.

·        Forma wypowiedzi dowolna.

·        Praca powinna być podpisana pseudonimem.

 

Prace należy dostarczyć do 28  października 2019 roku do biblioteki szkolnej.  Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną pseudonimem, z kartką z danymi osobowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat, który promuje biblioteki szkolne bądź czytanie książek.

Zasady udziału w konkursie:

·        Stworzenie plakatu formatu A2 (brystol) o tematyce promującej biblioteki szkolne bądź czytelnictwo

·        Technika – dowolna

·        Termin dostarczenia pracy – do 28.10.2019 do biblioteki szkolnej (plakat na odwrocie podpisany pseudonimem, do plakatu dołączona koperta podpisana pseudonimem zawierająca kartkę z danymi osobowymi: imię i nazwisko, klasa)

·        W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZS nr 1.

Rozstrzygnięcie konkursu 30.10.2019 roku.

W środę 25 września pani Beata Tracz wraz z uczniami wzięła udział w lekcji organizowanej przez Muzeum – Zamek w Łańcucie. Tematy „Stylowy Zamek. Na przykładzie wnętrz poznajemy style w sztuce”.

 

Oprócz zajęć tematycznych, które pozwalają przybliżyć i utrwalić wiedzę z literatury, poznaliśmy historię Zamku w Łańcucie, zwiedzając wraz z przewodnikiem wszystkie dostępne ekspozycje.