W miesiącu wrześniu najlepszymi czytelnikami okazali się:

1. Adrian Brak, 3ab TM - 3

2. Piotr Szyszka, 3ab TM - 3

3. Robert Pazik, 2ab T - 3

4. Sylwia Rękas 2c LO - 3

5. Anna Nowak, 3ad LO - 2

 

 Łącznie w tym miesiącu wypożyczono178 książek.

Najwięcej wypożyczeń w klasach licealnych było w klasie 3ad - 24, 2c i 1b - 12, 2ad- 11. Najmniej książek wypożyczył klasy 3c LO - 2, 2b - 4.

Najwięcej wypożyczeń w klasach technikum było w klasie 3ab - 14, 2ad - 13, 4ab - 8. Najmniej książek wypożyczyła klasa 1abc - 1.

W klasach zawodowych w tym miesiącu nie było żadnych wypożyczeń.

W miesiącu maju wśród najlepszych czytelników znaleźli się:

1. Kamil Poręba 3ab LO - 3 książki

2. Karolina Czuba 2cd LO - 3 książki

3. Monika Wilkos 2cd Lo - 3 książki

 

W rankingu klas najwięcej książek wypożyczyła klasa 2cd LO - 17 książek, 2e LO - 10 książek, 2b LO - 7 książek. Wśród uczniów technikum najwięcej książek wypożyczyła 3ab Tm - 8 książek i 2ab - 6 książek.

Nauczyciele w tym miesiącu wypożyczyli 16 książek.

W marcu wśród najlepszych czytelników znaleźli się:

1. Dominika Czarnecka, 3e LO - 5 książek

2. Karolina Białek, 3e LO - 5 książek

3. Monika Wilkos, 2cd LO - 5 książek

4. Adrianna Mudy, 3d LO - 4 książki

5. Izabela Piłat, 2e LO - 4 książki

Wśród wszystkich klas najaktywniej wypożyczała w tym miesiącu klasa 3 d LO - 43 książki i klasa 2b LO - 32. W klasach technikum najwięcej wypożyczyła klasa 4ab - 9 książek.

Nauczyciele w marcu wypożyczyli łącznie 14 książek.

 

 

 

 

W miesiącu kwietniu najaktywniejszymi czytelnikami okazali się:

1. Filip Strojek 4ab TM - 3 książki

2. Karol Tęcza 2b LO - 3 książki

3. Karolina Białek 3e LO - 3 książki

 

Patrząc na statystykę klas najwięcej wypożyczeń było w klasie 3d LO - 19 książek, 2b LO - 15 książek i 3ac LO - 12 książek. Z klas technikum najaktywniejsza była klasa 4ab - 6 książek.

W lutym wśród najlepszych czytelników naszej szkoły znaleźli się:

1. Tofil Sylwia, 3d LO - 6 książek

2. Szydłowska Wiktoria, 3d LO - 5 książek

3. Stanisława Szczęch, 3d LO - 4 książki

4. Sylwia Piech, 2b LO - 4 książki

5. Bernadetta Choroszy - 3 książki

Wśród klas najwięcej książek wypożyczyła klasa 3d LO - 44 oraz 3b Lo - 27. Wśród klas technikum była to klasa 1ab - 5 książek. Wśród nauczycieli zanotowaliśmy 22 wypożyczenia.