Przedstawiamy październikową statystykę wypożyczeń.

Najwięcej książek z klas licealnych wypożyczyła klasa 3o b/e bo aż 32. Zaraz za nią z liczbą wypożyczonych książek 31 znalazła sie klasa 2c LO. Najmniej książek z klas licealnych wypożyczono w 3a - 3, 2d - 2 i 1cg, 1 cp - 4.

W klasach technikum bardzo wysokie wyniki zanotowała klasa 1abg aż 22 książki ale już 1abp w październiku nie wypożyczyła ani jednej książki.

Cieszy nas wzrost wypożyczeń w szkole branżowej. W klasie 2a SB to 2 książki, a w klasie 2b 1.

 

Najlepsi czytelnicy to:

1. Drabek Bartłomiej, kl. 1abg T - 5 książek

2. Laura Niwierska, kl. 3b/e LO - 5 książek

3. Karolina Krawiec, kl. 3b/e LO - 4 książki

4. Maja Karbarz, kl. 2c LO - 4 książki