W lutym wśród najlepszych czytelników naszej szkoły znaleźli się:

1. Tofil Sylwia, 3d LO - 6 książek

2. Szydłowska Wiktoria, 3d LO - 5 książek

3. Stanisława Szczęch, 3d LO - 4 książki

4. Sylwia Piech, 2b LO - 4 książki

5. Bernadetta Choroszy - 3 książki

Wśród klas najwięcej książek wypożyczyła klasa 3d LO - 44 oraz 3b Lo - 27. Wśród klas technikum była to klasa 1ab - 5 książek. Wśród nauczycieli zanotowaliśmy 22 wypożyczenia.