W listopadzie wśród najlepszych czytelników naszej szkoły znaleźli się:

1. Wermińska Agata, 3ac LO - 6 książek

2. Piróg Piotr, 3ac LO - 5 książek

3. Zawadzka Wiktoria, 3ac LO- 5 książek

4. Czuba Karolina, 2cd LO - 5 książek

5. Grzegórska Katarzyna, 2cd LO - 5 książek

6. Bryczek Katarzyna, 3ac LO - 5 książek

Widać, że prym wiedzie klasa 3ac LO i potwierdza się to w statystyce wypożyczeń przypadających na klasę. W listopadzie w klasie 3ac LO wypożyczono łącznie 58 książek. Na miejscu drugim znalazła się klasa 2b LO z liczbą wypożyczonych książek 37, miejsce 3 to klasa 3b LO - 36 książek. W TM najaktywniejsza była klasa 4ab, która wypożyczyła łącznie 9 książek.

Nauczyciele w tym okresie wypożyczyli 42 książki.