Wśród najlepszych czytelników w miesiącu październiku znaleźli się:

1. Pieróg Gabriel, 1ad LO - 3 książki

2. Kość Julia, 3ac LO - 3 książki

3. Sieczka Dominika, 3ac LO - 3 książki

4. Skrzypek Marlena, 3d LO - 3 książki

5. Choroszy Bernadetta, 3b LO - 3 książki

6. Białek Karolina, 3e LO - 3 książki

Na pierwszym miejscu w rankingu wypożyczeń wśród klas znalazła się klasa 3b LO z 30 wypożyczonymi książkami. Drugie miejsce przypadło klasie 3ab LO - 26 książek a trzecie 3d LO - 21 książek. Wśród klas technikum najwięcej książek ponownie wypożyczyła klasa 1ab - 5. Tuż za nią umiejscowiła się klasa 4ac - 5 książek.

Nauczyciele w październiku wypożyczyli łącznie 14 książek.