W miesiącu grudniu najlepszymi czytelnikami okazali się:

1. Adrian Brak, 3ab TM - 3

2. Kacper Kalist, 2ad T - 3

3. Piotr Szyszka, 3ab TM - 3

4. Angelika Kumik, 3b LO - 2

5. Dominika Pawusiak, 3b LO - 2

 

W grudniu łącznie wypożyczono 105 pozycji.

Najwięcej wypożyczeń w klasach licealnych było w klasie 3b - 15 3ad, 3c - 11. Najmniej książek wypożyczył klasy 2c LO - 3, 2be, 1a - 2.

Najwięcej wypożyczeń w klasach technikum było w klasie 3ab - 19, 4ab - 9. Najmniej książek wypożyczyła klasa 2ad - 5.

W klasach zawodowych w tym miesiącu nie było żadnych wypożyczeń.

 

W miesiącu listopadzie najlepszymi czytelnikami okazali się:

1. Agata Tonderys, 2a T - 4

2. Agnieszka Bieniek, 1c LO - 3

3. Angelika Numrych, 2be LO - 3

4. Jowita Drozd, 3ad LO - 3

5. Agata Pamuła, 3ad LO - 2

 

Łącznie w tym miesiącu wypożyczono 127 książek.

Najwięcej wypożyczeń w klasach licealnych było w klasie 3b, 3ad - 20 2be - 9. Najmniej książek wypożyczyły klasy 3c LO - 4, 2ad - 5.

Najwięcej wypożyczeń w klasach technikum było w klasie 2ad - 21, 4ab - 11. Najmniej książek wypożyczyła klasa 1abc - 1.

W klasach zawodowych w tym miesiącu nie było żadnych wypożyczeń.

 

W miesiącu wrześniu najlepszymi czytelnikami okazali się:

1. Adrian Brak, 3ab TM - 3

2. Piotr Szyszka, 3ab TM - 3

3. Robert Pazik, 2ab T - 3

4. Sylwia Rękas 2c LO - 3

5. Anna Nowak, 3ad LO - 2

 

 Łącznie w tym miesiącu wypożyczono178 książek.

Najwięcej wypożyczeń w klasach licealnych było w klasie 3ad - 24, 2c i 1b - 12, 2ad- 11. Najmniej książek wypożyczył klasy 3c LO - 2, 2b - 4.

Najwięcej wypożyczeń w klasach technikum było w klasie 3ab - 14, 2ad - 13, 4ab - 8. Najmniej książek wypożyczyła klasa 1abc - 1.

W klasach zawodowych w tym miesiącu nie było żadnych wypożyczeń.

W miesiącu październiku najlepszymi czytelnikami okazali się:

1. Adrian Brak, 3ab TM - 3

2. Andżelika Wiśniewska,1c LO - 3

3. Kacper Kalist,  2ad LO - 3

4. Klaudia Puzio, 1d LO - 3

5. Patrycja Majowicz, 3c LO - 3

6. Agnieszka Bieniek, 1c Lo - 2

 

Najwięcej wypożyczeń w klasach licealnych było w klasie 3b - 22, 3ad - 21, 3c - 11. Najmniej książek wypożyczył klasy 1a - 1, 2ad - 3.

Najwięcej wypożyczeń w klasach technikum było w klasie 2ad - , 2ad - 13, 4ab - 8. Najmniej książek wypożyczyła klasa 1abc - 1.

W klasach zawodowych w tym miesiącu, klasa 1SB wypożyczyła 1 książkę.

 

 

W miesiącu maju wśród najlepszych czytelników znaleźli się:

1. Kamil Poręba 3ab LO - 3 książki

2. Karolina Czuba 2cd LO - 3 książki

3. Monika Wilkos 2cd Lo - 3 książki

 

W rankingu klas najwięcej książek wypożyczyła klasa 2cd LO - 17 książek, 2e LO - 10 książek, 2b LO - 7 książek. Wśród uczniów technikum najwięcej książek wypożyczyła 3ab Tm - 8 książek i 2ab - 6 książek.

Nauczyciele w tym miesiącu wypożyczyli 16 książek.