Regulamin ICIM

 

 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół  nr 1 na zasadach określonych w regulaminie
 2. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 45 minut, za zgodą bibliotekarza może on ulec wydłużeniu jeśli nikt nie oczekuje w kolejce
 3. Przy jednym stanowisku może pracować maksymalnie 2 osoby
 4. Każdorazowo osoba która korzysta z komputerów przeglądając strony o treści rozrywkowej musi ustąpić miejsca osobie poszukującej konkretnych informacji
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się samodzielnego instalowania i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych
 6. W Centrum Multimedialnym należy zachować ciszę
 7. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych
 8. Wszystkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi bez podejmowania próby samodzielnej naprawy
 9. Nie wolno zdrapywać naklejek naklejonych na obudowach komputerowych
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika a także zakaz korzystania z centrum na okres wskazany przez bibliotekarza.
 11. Koszt wydruku – strona 0,30, kartka – 0,50
 12. Zakazane jest samodzielne korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego- chęć wydruku uczeń zgłasza bibliotekarzowi. Samodzielny wydruk powoduje naliczenie kary w wysokości 1 zł za stronę, 2 zł za kartkę