Regulamin biblioteki szkolnej

 

1.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczących się w niej

2.      W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowyc\

3.      Każdy z uczniów chcących korzystać z biblioteki zobowiązany jest do wykupienia karty bibliotecznej – koszt karty 1 zł.

4.      Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić do bibliotekarza celem zablokowania jej numeru oraz wyrobić kolejną kartę biblioteczną (koszt 1 zł)

5.  Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:

wypożyczając je do domu

przeglądając na miejscu w czytelni

6.      Materiały można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko, po okazaniu karty bibliotecznej

7.      Obowiązkowy termin oddania wypożyczonych książek upływa po 30 dniach, natomiast dla czasopism jest to 7 dni

8.  Jeżeli książka nie została przeczytana a biblioteka nie ma na nią zamówień można prosić o prolongatę terminu oddania

9.  W ogłoszonym terminie pod koniec roku szkolnego, uczniowie zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone materiały do biblioteki

10. Biblioteka dopuszcza możliwość wypożyczania książek na okres wakacji po uprzednim rozliczeniu się czytelnika z dotychczas wypożyczonych książek

11. Każdy jest finansowo odpowiedzialny za wypożyczone materiały

12. Czytelnik, który zgubi książkę  zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję, odpowiadającą wartością pozycji zagubionej

13.  Czytelnicy mogą korzystać z wolnego dostępu do zbiorów po uprzednim okazaniu karty bibliotecznej oraz pozostawieniu okryć wierzchnich i toreb

14. Zasady korzystania z pracowni multimedialnej określa odrębny regulamin