Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat, który promuje biblioteki szkolne bądź czytanie książek.

Zasady udziału w konkursie:

·        Stworzenie plakatu formatu A2 (brystol) o tematyce promującej biblioteki szkolne bądź czytelnictwo

·        Technika – dowolna

·        Termin dostarczenia pracy – do 28.10.2019 do biblioteki szkolnej (plakat na odwrocie podpisany pseudonimem, do plakatu dołączona koperta podpisana pseudonimem zawierająca kartkę z danymi osobowymi: imię i nazwisko, klasa)

·        W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZS nr 1.

Rozstrzygnięcie konkursu 30.10.2019 roku.