W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który przypada w październiku biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki „Biblioteka z moich marzeń”

 

Wymagania konkursowe:

·        Praca powinna mieć postać wydruku A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 13.

·        Forma wypowiedzi dowolna.

·        Praca powinna być podpisana pseudonimem.

 

Prace należy dostarczyć do 28  października 2019 roku do biblioteki szkolnej.  Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną pseudonimem, z kartką z danymi osobowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.