W dniu 4 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W szeregi akademii wstąpili chętni uczniowie dwóch stalowowolskich szkół: ZSP1 oraz LO im. KEN. Inauguracji w ZSP1 dokonał rektor uczelni prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, który serdecznie powitał swoich nowych studentów. Wśród zaproszonych gości byli  również: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przedstawiciele stalowowolskich służb mundurowych (policji, straży pożarnej) oraz wojska.

Dla uczestników inauguracji  działalności PMAPiB przygotowana została dodatkowa atrakcja. Zaprezentowane zostały dwa niezwykle ciekawe wykłady, przygotowane w ramach XIV Sesji Historycznej, corocznie organizowanej w ZSP1. Pierwszy z wykładów „Historia szablą pisana” zaprezentował Grzegorz Sztal. Wykład ten poświęcony został historii szabli. Uczestnicy mieli możliwość usłyszeć o początkach szabli, jej rodzajach i wykorzystaniu na polu bitwy. Dodatkowo zaprezentowana została kolekcja pana Grzegorza w której znajduje się ponad 40 sztuk szabli. Przy okazji wykładu Grzegorz Sztal uhonorowany został odznaką Pro Patria, która przyznawana jest osobom zasłużonym  dla naszej szkoły.

Drugi z wykładów przygotowany został przez przedstawicieli Roztoczańskiej Konnej Służby Ochrony Przyrody i omawiał tradycje kawaleryjskie. Przedstawiono historię zawodów kawaleryjskich (przegląd mundurowy, skoki, strzelanie, władanie lancą itp.). Niewątpliwie atrakcją był film z fragmentami tego typu zawodów.