W dniu 06.04.2016r. odbył się finał „Konkursu o samorządzie i powiecie stalowowolskim”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a zorganizowany został przez stalowowolską filię Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Przedsięwzięciu patronował starosta Janusz Zarzeczny.

Pierwszy etap konkursu miał miejsce w poszczególnych szkołach gdzie uczniowie rozwiązywali test złożony z 40 pytań. W naszej szkole najwięcej punktów uzyskali w nim Filip Strojek z 3ab TM i Sylwia Tofil z 3d LO. Tak więc to oni reprezentowali naszą szkołę
w kolejnym etapie konkursu.

Drugi etap konkursu miał miejsce 8.04 i rozpoczął się testem złożonym z 20 pytań. Pisało go łącznie 15 uczestników. Po jego ocenie do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy udzielali ustnie odpowiedzi na pytania dotyczące samorządu terytorialnego, historii powiatu oraz działalności bieżącej powiatu. Zarówno Sylwia jak i Filip znaleźli się w finałowej10-tce.

Gratulacje dla Sylwii i Filipa!