3-go grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Główną ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na obecność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz przybliżenie społeczeństwu problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Chciano podkreślić również konieczność podjęcia działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Na zaproszenie dyrektora PSP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, uczennice klas mundurowych (klasa III a LO, III e LO) pod opieką pani Beaty Tracz uczestniczyły w obchodach tego dnia
w tej szkole.

W ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie klas integracyjnych 2a i 5a wraz z wychowawcami przygotowali przedstawienie pt:”Jaś i Małgosia”. Przedstawienie to uświetnione zostało występem tanecznym klasy 1g.

Po przedstawieniu na zaproszenie klasy 3 udałyśmy się do sali lekcyjnej. Tam wspólnie bawiliśmy się w różne gry i zabawy. Czas przewidziany na nasze spotkanie upłynął zdecydowanie za szybko i pozostało nam obiecać dzieciom, że spotkamy się ponownie.