W dniu 6 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli odbyła się XII Sesja Historyczna. Impreza ta organizowana jest corocznie z okazji Dnia Patrona Szkoły, którym jest Władysław Sikorski i ma na celu przybliżyć uczniom zagadnienia z dziedziny historii.

Tegoroczna sesja poświęcona była polskiej kawalerii. Gościliśmy na niej Grzegorza Sztala ze Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Bronni
i Barwy o/Lublin, członków Roztoczańskiej Konnej Służby Ochrony Przyrody oraz Adama Walczaka ze Stalowej Woli.

Pan Grzegorz Sztal przybliżył nam losy rodziny Marii i Pawła Jankowskich oraz ich syna Bartosza. Rodzie sami zaangażowani w pracę społeczną i niepodległościową w tym duchu wychowali swojego syna. Od harcerstwa do Szwadronu Przybocznego Józefa Piłsudskiego to droga do niepodległości Bartosza Jankowskiego. Było on jednym z czterech kawalerzystów tego szwadronu, którzy zginęli w czasie wojny sowieckiej.

Członkowie Roztoczańskiej Służby Konnej Ochrony Przyrody przybliżyli zebranym uczestnikom historię i aktualną działalność tej formacji. Dodatkową atrakcją była prezentacja licznych elementów wyposażenia kawaleryjskiego, które pokazał i omówił Grzegorz Sztal.

Prelekcjom towarzyszyła wystawa broni palnej z kolekcji Wojciecha Pyjora oraz broni białej z kolekcji Pawła Głaska – kolekcjonerów, którzy zawsze służą pomocą w trakcie tego typu imprez. 

Reakcja zebranych uczestników, liczne pytania do naszych gości, przeglądanie zebranych eksponatów po raz kolejny udowodniły, że sesje historyczne są imprezą potrzebną.

 

 

 

Beata Tracz

Nauczyciel- bibliotekarz ZSP1