Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego już od lat bierze udział w Akcji Żonkile, której organizatorem jest Muzeum Żydów Polskich POLIN. W tym roku ze względu na trwające nauczanie zdalne obchody nasze przeniosły się do Internetu.

 

Uczniowie „Sikorskiego” na poniedziałkowych lekcjach mieli możliwość zapoznania się z historią powstania w  Getcie Warszawskim. Prowadzone lekcje wzbogacone zostały o materiały filmowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniom udostępniono również poprzez e-dziennik informacje o imprezach towarzyszących przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce oraz Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Dodatkowo uczniowie w zdjęciach profilowych swoich kont na aplikacji MS Teams umieścili żonkila, który jest symbolem powstania.