Drukuj
Odsłony: 656
25 marca przypada 77. rocznica śmierci greckokatolickiego księdza, nazywanego „proboszczem Majdanka”. W czasie II wojny światowej ratował on Żydów i odwiedzał ich w getcie pod Lwowem. W 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości, spowiadał, wbrew zakazom udzielał komunii świętej i ostatniego namaszczenia, potajemnie odprawiał msze, dodawał otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie. Swoją postawą dawał heroiczne świadectwo wiary, pokładając ufność w Bogu. Nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachował godność człowieka i kapłana. Zmarł w obozie 25 marca 1944 roku. W 2001 r. we Lwowie został beatyfikowany przez Jana Pawła II.
 
Zapraszamy na spotkanie online poświęcone wyjątkowej postaci Błogosławionego. O Jego posłudze duszpasterskiej, misji jednoczącej ludzi różnej narodowości i wiary i wielkim przesłaniu, a także o wydanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” książce „Błogosławiony Emilian Kowcz - Proboszcz Majdanka” będą rozmawiać:
- ks. Stefan Batruch – prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie, proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
- ks. Marek Szymański – dyrektor naczelny Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
- Iwan Wasiunyk – Przewodniczący Komitetu Honorowego im. Emiliana Kowcza, były wicepremier Ukrainy (Kijów)
Moderacja:
Krzysztof Stanowski – Dyrektor Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin
Wydarzenie online 
transmitowane z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie
 
 
B. Tracz