Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat, który promuje biblioteki szkolne bądź czytanie książek.

Zasady udziału w konkursie:

·        Stworzenie plakatu formatu A2 (brystol) o tematyce promującej biblioteki szkolne bądź czytelnictwo

·        Technika – dowolna

·        Termin dostarczenia pracy – do 28.10.2019 do biblioteki szkolnej (plakat na odwrocie podpisany pseudonimem, do plakatu dołączona koperta podpisana pseudonimem zawierająca kartkę z danymi osobowymi: imię i nazwisko, klasa)

·        W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZS nr 1.

Rozstrzygnięcie konkursu 30.10.2019 roku.

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który przypada w październiku biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki „Biblioteka z moich marzeń”

 

Wymagania konkursowe:

·        Praca powinna mieć postać wydruku A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 13.

·        Forma wypowiedzi dowolna.

·        Praca powinna być podpisana pseudonimem.

 

Prace należy dostarczyć do 28  października 2019 roku do biblioteki szkolnej.  Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną pseudonimem, z kartką z danymi osobowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.

 

W dniach 6 - 11.09 w szkolnej bibliotece trwała giełda podręczników. Uczniowie mieli możliwość odsprzedania książek swoim młodszym kolegom i koleżankom. Uczniowie wycenione książki przynosili do biblioteki szkolnej gdzie można było je kupować.

Giełda zorganizowana została przez bibliotekę szkolną wraz z Samorządem Uczniowskim.

 

 

W środę 25 września pani Beata Tracz wraz z uczniami wzięła udział w lekcji organizowanej przez Muzeum – Zamek w Łańcucie. Tematy „Stylowy Zamek. Na przykładzie wnętrz poznajemy style w sztuce”.

 

Oprócz zajęć tematycznych, które pozwalają przybliżyć i utrwalić wiedzę z literatury, poznaliśmy historię Zamku w Łańcucie, zwiedzając wraz z przewodnikiem wszystkie dostępne ekspozycje.

 

 

W dniu 6.09 w naszej szkole miało miejsce Narodowe Czytanie. Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc. Rok temu Sikorski po raz pierwszy dołączył do Narodowego Czytania. Czytaliśmy wtedy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

W naszej szkole przez szkolny radiowęzeł usłyszeliśmy fragmenty 5 nowel

„Rozdzióbią nas kruki, wrony” – Stefana Żeromskiego czytała pani dyrektor Agata Krzek

„Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej czytała pani wicedyrektor Iwona Czopor

„Katarynka” – Bolesława Prusa czytała pani wicedyrektor Agnieszka Thiede Jędrak

„Dym” – Marii Konopnickiej czytał nauczyciel bibliotekarz Andrzej Koluch

„Sachem”  – Henryk Sienkiewicz czytał uczeń Mikołaj Wiktor